Kecel Május 1. tér 13.
M A G Y A R  P Á L I N K A  H E T E  K E C E L E N


Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatverseny

valamint

Bor-, Pálinka-, és Párlatszépségverseny továbbá Bács-Kiskun Megye Pálinkaversenye


2017. november 06-tól 12-ig


Program:
6-7-8-án hétfő, kedd, szerda
09:00 Pálinkák, párlatok szakmai zsűri által történő érzékszervi bírálata

9-én csütörtök
10:00 Bor-, Pálinka-, Párlat-és Palackszépségverseny
14:00 Pálinkák, párlatok társadalmi zsűri által történő érzékszervi bírálata szakmai szakértők segítségével
Társadalmi zsűrizésre várjuk a jelentkezéseket!

10-én péntek
10:00 Szakmai tanácsadás, tanszeszfőzde bemutatás, főzéssel egybekötött érzékszervi bírálat

11-én szombat - a Keceli Pálinka Ünnep
09:00 Kárpát-medencei Lovagrendek találkozója - a Római Katolikus Plébánián
09:45 Kárpát-medencei Lovagrendek bevonulása – a keceli Szentháromság templomba
10:00 A rendezvény ünnepi megnyitója
Lovagok avatása, Bor-és Pálinkaszentelés – a hozott borok-és pálinkák megszentelése (aki tud, hozzon!)
15:00 Bács-Kiskun megye gyümölcs-, és szőlőpálinkáinak versenye
Bács-Kiskun Megye Pálinkaversenyének eredményhirdetése
A Bor-, Pálinka-, Párlat-és Palackszépségverseny eredményhirdetése
A Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatversenyének eredményhirdetése

A programok helyszíne: T.G.-Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Tájékoztatjuk, hogy az idén is megrendezésre kerül a Magyar Pálinka Hete keretében a Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatverseny, valamint a Bor-, Pálinka-, Párlat-és Palackszépségverseny, valamint a Bács-Kiskun Megye Pálinkaversenye, amelyre tisztelettel várjuk azon kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők, magánfőzők, valamint a határainkon túli párlatfőzők jelentkezését, akik szeretnék megmérettetni pálinkáikat, párlataikat egy jelentős tradíciókkal bíró, széles szakmai támogatottsággal rendelkező versenyen.

A verseny célja népszerűsíteni a magyar hagyományokat, a hungarikumokat a kulturált pálinka-, és párlatfogyasztást, a gasztronómia kultúrával való összefonódást. Lehetőséget szeretnénk teremteni a pálinka-, és a párlatszakma, a gasztronómia képviselőinek és a fogyasztóknak, hogy ideális környezetben tudják kicserélni gondolataikat, szakmai tapasztalataikat.

A Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatversenynek mára már elengedhetetlen része a Bács-Kiskun Megye Pálinkaversenye, melyen a Bács-Kiskun megye legjobb szőlőpálinkája kerül kiválasztásra, továbbá az egyedinek mondható Bor-, Pálinka-, Párlat-és Palackszépségverseny.
Ünnepeljünk együtt!

              Ez alkalommal ünnepli Lovagrendünk 10 éves, Intézményünk 30 éves évfordulóját!


A Pálinka Ünnep fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter, Országgyűlési képviselő
A Pálinka Ünnep védnökei:
Jakab István Magyar Országgyűlés alelnöke, Országgyűlési képviselő
Font Sándor Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, Országgyűlési képviselő
Kiss Miklós Zsolt Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár
Bányai Gábor Országgyűlési képviselő
Kerényi János Országgyűlési képviselő
Rideg László Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
Kovács Ernő Bács-Kiskun Megyei Kormánymegbízott
Horváth Antal NAV Központi Irányítási Jövedéki Főosztály, pénzügyőr ezredes, jövedéki főosztályvezető
Dr. Pataki Mihály Európai Unió Oktatási Szövetségének tagja, c. igazgató
Haszilló Ferenc Kecel Város, polgármester
Galló Gergely T.G.-Kertészeti Kutatókat, Oktatókat, Gyakorlati Szakembereket Támogató Országos Alapítvány igazgatója

A Pálinka Ünnep szakmai védnökei:
Pálinka Nemzeti Tanács Mihályi László elnök
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Benke László nagymester
Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület Barabás Attila nagymester
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége Koczor Kálmán elnök
Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete Bolyhos Zoltán elnök
Pálinkafőzők Országos Egyesülete Dr. Szóráth Judit alelnök
Szabadkai Paraszt Egyesület Kiss G. Árpád elnök
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége Nagy Miklós elnök
Rád rytierov destilátov na Slovensku Varga Imre nagymester

Szeretnénk megmutatni, hogy a pálinkák és a párlatok hozzátartoznak nemzeti gasztronómiánkhoz, életérzésünkhöz, immár túljutva az utóbbi évtizedekben tapasztalt problémákon.

Kérjük, tisztelje meg rendezvényünket pálinkáinak, párlatainak versenyünkre történő nevezésével! (Kategóriák: ágyas pálinkák, almatermésű gyümölcsök pálinkái, bogyós termésű gyümölcsök pálinkái, szőlő pálinkák, törkölypálinkák, vadon termő gyümölcsök pálinkái, egyéb pálinkafajták, párlatok, pezsgők, egyéb szeszesitalok). Jelentkezését követően, küldjük a jelentkezési lapot.

A Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatverseny elnöke: Béli Géza, a Pálinka Nemzeti Tanács alelnöke, okleveles Pálinkamester
A Kárpát-medencei Pálinka-, és Párlatverseny szakmai igazgatója: Krizl Edit, a Pálinka Nemzeti Tanács tagja, okleveles Pálinkamester
A Bor-, Pálinka-, Párlat-és Palackszépségverseny elnöke: Szabó Attila, Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás igazgatója
Tagjai: Dr. Pataki Mihály, Rizsányi Csaba, Szőke Sándor, Oreskó Imre
Kontrollőr: dr. Bikfalvi Istvánné. dr. Hamza Kinga

Az előző évek nagy sikerére való tekintettel, ebben az évben ismételten várjuk a kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők, magánfőzők minél nagyobb számú jelentkezését a versenyre.
A verseny kiírásban leírtaknak nem megfelelően leadott minták nem kerülnek zsűrizésre.
A szakmai pálinka , és párlatversenyre a pálinkákból és a párlatokból fajtánként minimum 3 - 3 üveg 0,5 literes palackot, a pálinkák és a párlatok társadalmi zsűrizésre fajtánként 2 litert (a társadalmi zsűri létszáma kb. 120 fő) A szépségversenyre pálinkák és párlatok esetében 2-2 palackot, borok esetében fajtánként 2 - 2 palackot kérünk leadni.
Nevezési díj nincs, ugyanakkor kérjük a tisztelt nevezőket, hogy a pálinka-, és bormúzeumunknak szíveskedjenek felajánlani egy - egy palack pálinkát, párlatot, bort. A felajánlott pálinkák, párlatok, borok múzeumunkban kerülnek elhelyezésre, ahol a látogatók folyamatosan megtekinthetik, ezzel segítve az elhelyezett termékek ismertségének növelését.
A szépségverseny bírálati szempontjai az alábbiak: küllem (adjusztálás), a címkék formája, szövege, elhelyezése, a kupak megjelenése, a palack összhatása.

A Pálinka Ünnep kiemelkedő eseményét és népszerűségét figyelembe véve, lehetőséget nyújtunk a nevezők részére a társadalmi zsűriben való részvételre. Ennek során ismertetésre kerül a bírálási módszer, tréningszerűen felvezetésre kerülnek a bírálatra behozott pálinkák és párlatok, egyúttal lehetőséget adva a jelenlévők szakmai ismereteinek fejlesztésére. A társadalmi zsűribe való bejelentkezést 2017. október 31-ig kérjük megküldeni az alábbi címre.

A versenyre a pálinkákat, párlatokat, borokat a következő címre kérjük eljuttatni: 2017. október 31-ig
hétköznap 800 - 1500 óráig
munkaszüneti napon előre egyeztetett időpont alapján

T.G.-Virágdekor 6237 Kecel, Május 1. tér 13. szám alá
vagy a szervezőkkel, előre egyeztetett időpontban!
Kérjük, hogy a nevezésről előzetesen telefonon, faxon vagy e-mailen szíveskedjenek bennünket tájékoztatni:
Tel.: 78/422-910, 30/967-6978, Fax: 78/422-910

e-mail: tgrendezveny@gmail.com, karpatmedenceipalinkaverseny@gmail.com, honlap: www.viragdekor-kecel.sulinet.hu

A nevezési lapot: kereskedelmi pálinka és párlat esetén a jövedéki szabályoknak megfelelő kísérő okmányt, bérfőzött párlat esetén a pálinka származási igazolványának másolatát, a bérfőzető pontos elérhetőségével együtt kérjük mellékelni a pálinkához. Magánfőzők a pontos név, cím feltüntetésével, a párlat fajtáját és mennyiségét, a termelő aláírásával.

A versenyen a szakmai zsűri által minősített pálinka vagy párlat gyártója. A szakmai zsűri döntése alapján a nyert termékek gyártói térítésmentes Pálinka-gyártó képzésben való részvételt nyernek. Minden nevező minősítő oklevelet kap.

A rendezvény házigazdája: Téglás András a T.G.-Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító, címzetes igazgató, ötletgazda
Főszervező: T.G.-Kertészeti Kutatókat Oktatókat, Gyakorlati Szakembereket Támogató Országos Alapítvány
Társszervező: T.G.-Oktatásszervező Kft., T.G.-VIRÁG Nevelési, Oktatási és Szociális Intézmény Fenntartó Nonprofit Kft.
Szervezőbizottság tagjai: Trepák János - Kiskőrös, Lakatos Márton –Madaras, Maurer Csaba – Mórahalom, Varga Imre - Szlovákia,
Kiss G. Árpád – Szabadka, Pach Gábor – Zamárdi, Pásztor Sándor – Kecskemét, Orosz János-Mezőnyárad.

A rendezvény idejére előzetes bejelentkezés alapján szállást (szálloda, kollégium) és étkezést tudunk biztosítani.
Információ: T.G.-Oktatásszervező Kft. Tel.: 06-78/422-910

A rendezvény ideje alatt folyamatos szakmai tanácsadás tanszeszfőzde bemutatás,
főzéssel egybekötött érzékszervi bírálat.
Pálinka, Párlat előállítás berendezéseinek, gépeinek bemutatása.


A rendezvényről az idei évben is filmfelvétel készül, melyet minden versenyre benevezett résztvevő díjmentesen átvehet.

A változtatás jogát a szervezőbizottság fenntartja!

 Jelentkezési lap itt letőlthető!

Jelentkezési lap pálinka szépségversenyre!


Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.