Kecel Május 1. tér 13.

Képzés megnevezése

Eladó

E-000679/2014/A021

34 341 01

Képzés rövid leírása

Alapszintű, OKJ-s szakmai képesítés

  • Eladó képzésre jelentkezés feltétele: 
  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Szakmai végzettség: -
  • Szakmai gyakorlat:-
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Előzetesen elvárt ismeretek: -
  • Egyéb feltételek: -

Szakma leírása:
Az eladó az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat látja el.

Tanfolyamelvégzésével ellátható munkakörök:
- árubeszerzés, áruátvétel
- készletezési, raktározás
- korszerű eladói technikák alkalmazása a kiszolgálás során
- kereskedelmi munkát segítő gépi berendezések szakszerű használata
- kereskedelmi egységben használatos bizonylatok kitöltése és kezelése
- pénztárgép kezelése
- ellenérték elszámolás során készpénzes és készpénzkímélő fizetési módok használata
- kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetése

Betölthető munkakörök:
- Bolti eladó
- Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
- Áruházi eladó
- Kultúrcikk eladó
- Ruha-, textil eladó
- Árupénztáros


GazdaE-000679/2014/A015
34 621 01

Képzés rövid leírása
Alapszintű, OKJ-s szakmai képesítés
Szakképesítés megnevezése: Gazda

Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság


Szakma leírása:
A gazda képzésen általános mezőgazdasági alapismeretek szerezhető, mellyel önálló gazdálkodást végezhető gazdaságosan akár környezetkímélő módon is. A képzés földvásárláshoz, önálló gazdává váláshoz nélkülözhetetlen ismereteket és végzettséget ad.

Tanfolyam elvégzésével ellátható feladatok:
- talaj előkészítés, talaj termőképességének fenntartása
- vetés, növényápolás
- gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatok
- élelmezési célra termesztett növény, takarmánynövény betakarítása, tárolása
- tartástechnológiai feladatok
- állatok takarmányozása, állatjólléti és -higiéniai feladatok
- állatok szaporítása
- gép, épület, építmény karbantartása, egyszerű javítások
- kereskedelmi tevékenység

 Betölthető munkakörök:
- Állat- és növénytermesztő
- Önálló gazda
- Őstermelő
Gyümölcspálinka-gyártó
E-000679/2014/A036
31 541 04
Képzés rövid leírása
Képzés általános adatai

Képzés pontos megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI:
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Nem szükséges
Előírt gyakorlat: Nem szükséges
Pályaalkalmasság: Nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság: Szükséges

A képzés moduljai

10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
11610-16 Jövedéki ismeretek

A képzés komplex szakmai OKJ vizsgával zárul.


A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági
alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű,
gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki
törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmagyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni, - a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni, - az alapanyagokat előkészíteni, - cefrézési eljárásokat végezni, - alkoholos erjedés folyamatát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni, - kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani, - lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni, - mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni, - érlelést végezni, ellenőrizni, - deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni, - gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat, - ellenőrizni és minősíteni, - technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, - gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni, - pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni, - melléktermékeket, hulladékokat kezelni, - a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni.

Kereskedő
E-000679/2014/A004
54 341 01
Képzés rövid leírása
A Kereskedő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
60%-elmélet
40%-gyakorlat

A szakképesítéssel rendelkező képes:
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét
Marketing tevékenységet végez
Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet
Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket,
gazdálkodik a készletekkel
Megszervezi és lebonyolítja az értékesítési tevékenységet
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
Felméri és értékeli a piaci környezetet
Kiválasztja, kialakíttatja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket
Kialakítja a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát,
biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket
bolthálózat létrehozása szempontjából

Közbeszerzési referens
E-000679/2014/A037
52 343 01
Képzés rövid leírása
A képzés megkezdésének feltétele: érettségi végzettség
Képzés szakterülete: Közgazdaság
Képzés szintje:Felső középfokú szakképesítés
Mely modulokat tanulja a tanfolyam keretében?
10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer0858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények


A közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében. A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.Virágkötő és virágkereskedő
E-000679/2014/A013
34 215 04
Képzés rövid leírása
Virágkötő és virágkereskedő szakképesítést megszerezve az alábbi munkakörök, valamint foglalkozások tölthetők be:
- Virágkereskedő
- Virágbolti eladó
- Piaci, utcai árus
- Koszorúkötő


Feladata:Megismerje egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken a virágkötészeti tevékenységet, virágkezelést, előkészítést, virágdíszek készítését (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). Virágüzletben foglalkoztatási feltétel, jogszabály kötelezően előírja a szakmai végzettséget, de megszerzett tudását máshol is hasznosíthatja, szépítheti otthonát, megörvendeztethet másokat, megismerkedhet a szakma művészi és értékesítési tevékenységeivel, mellyel olyan szakirányú OKJ-s szakképesítést szerezhet, ami nagyban megkönnyíti majd a szakmában való elhelyezkedést! Jelentkezzen akár már ma! Komplex tudás birtokában, a virágkötészet mellett képes lesz akár saját vállalkozást indítani, és sikeresen működtetni.
Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.