Kecel Május 1. tér 13.KÉPZÉSI PROGRAMRÓL  (E-000734/2014/D004) 

A továbbképzés célja és célcsoportja: A jövő adatvédelmi tisztviselői elsajátítsák azt a sajátos, adatvédelmi szemléletmódot, amely alapja annak, hogy egy adatkezelő működését, adatkezeléseit folyamatosan a megfelelő mederben tarthassák, biztosítva az érintettek jogait, és elkerülve a bírságolást. Azok a személyek, akiket az adatvédelmi törvény alapján – kötelező kinevezni belső adatvédelmi tisztviselőt/felelőst: pénzügyi szervezetek, távközlési szolgáltatók, közüzemi szolgáltatók, 20 főnél több főt foglalkoztató egészségügyi intézmények, me-gyei és fővárosi közigazgatási hivatalok (önkormányzatok), országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők,
minden egyéb szervezetnél – ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyil-ván – erősen ajánlott adatvédelmi tisztviselőt/felelőst kinevezni.
A törvényi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után, mely 2018. május 25-től az új rendelet (GDPR) következtében még magasabb.
A kötelező továbbképzést meghatározó jogszabály:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: középiskolai végzettség
A képzés összes óraszáma: 16 óra, 1 tanóra 45 perc (kettő nap, 08:00-15:40 óráig)

Tananyag biztosítása:
A jelentkezők a képzés előtt 10 nappal megkapják e-mail címükre elektronikusan a jogszabályokat, segédanyago-kat.
A képzést követő igazolás kiadásának feltétele:

Sikeresen teljesíti a modulok tananyagából összeállított írásbeli/teszt feladatot.
Az összeállított írásbeli/teszt feladat 20 kérdésből áll, megoldására 45 perc áll rendelkezésre, segédanyag használ-ható.
A képzési órákról való hiányzás nem haladja meg az összes óra 0 %-át, azaz a 0 órát.

A képzés díja: 30.000 Ft/fő

Egy intézménytől több fő jelentkezése esetén kedvezményt biztosítunk!

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon, vagy telefonon, vagy e-mailben lehet!
Igény esetén szállást és étkezés - a képzés helyszínén festői környezetben - biztosítunk!

További információ:
T.G.-Virág Nevelési, Oktatási és Szociális
Intézmény Fenntartó Nonprofit Kft.

6237 Kecel, Május 1. tér 13.
+36/78-422-910, +36/30-967-6978 E-000734/2014
e-mail: tanfolyam.tgvirag@gmail.com, tgoktatas@gmail.com,
Web: www.viragdekor-kecel.sulinet.hu , www.tgoktatas.hu

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.