Kecel Május 1. tér 13.

A Határon Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Program keretében térítésmentes gazdaképzést indítunk. A legkorszerűbb XXI. századbeli termelési, agrártechnológiai ismereteket szeretnénk közvetíteni az érdeklődőknek.

Program leírása
Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Képzés célja
Ezt a képzést azért ajánlja szakértői gárdánk, mert nincs is annál szebb feladat, mint egy fejlődő gyermekkel foglalkozni. Aki ezt a szakmát választja, megbecsülést, elismerést vált ki másokból.  Gyermekek 5-10 év múlva is lesznek, ezért olyan képzettségre tesz szert, amivel a jövőben is számolhat. Ez a munka nem megy ki a “divatból”.

Oktatóinkat a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik óvodában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Oktatás

Elméleti képzés
 Néhány héttel az előadás kezdete előtt a komplett órarendet kézhez kapja, pontos időbeosztással, így jó előre tud majd tervezni.

Oktatott modulok

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Szakmai gyakorlat teljesítése

Jelentkezés feltételei
Minimum 8 általános végzettség.

Előzetesen megszerzett tudás
Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.


T. G. - Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2019/2020-as tanév második félévébenfelvételt hirdet: 

ESTI tagozaton díjmentes ELADÓ képzésre.

Jelentkezni 16 év felettieknek, korhatártól függetlenül.

Szakképesítés megnevezése, azonosító száma: Eladó, OKJ 34 341 01

Iskolai rendszerű esti szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 FEOR

 FEOR

 A szakképesítéssel betölthető

 5113

 

 

 

 

 

 Bolti eladó

 

 

 

 

 

 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

 Áruházi eladó

 Műszakicikk eladó

 Kultúrcikk eladó

 Ruha-, textil eladó

 Porcelán- és edényáru-eladó

 5117

   Bolti pénztáros, jegypénztáros

 Árupénztáro

A képzés eredményes elvégzését követően az OKJ-s bizonyítvány mellé EUROPASS bizonyítvány is igényelhető. 

Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, akkor keresse Intézményünket!

Bővebb információ: 30/967-6978, 78/422-910 telefonszámon kérhető

 

Várjuk jelentkezését!

 Iskolánk bármely munkanapon megtekinthető 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között.

(Javasoljuk az előzetes egyeztetést a fenti telefonszámon!)

Kecel, 2020. január 04.


2019. év februárjában 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot indítunk

A 80 órás növényvédelmi képzés célja:

Az alapvető növényvédelmi tevékenységek végzéséhez növényvédő szer vásárlása, szállítása, kijuttatása, tárolásához szükséges alapvető ismeretek megszerezhetőek legyenek az őstermelők, kistermelők, gazdálkodók számára.

II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazására, vásárlására és saját célú felhasználására alkalmas engedély („zöld könyv”) kiváltására jogosít fel.

Államilag elismert képzés a növényvédelmi tevékenysédről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján.

 Részvételi feltételek:

Iskolai előképzettség: 8 általános iskolai végzettség igazolása

Betöltött 18. életév

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 Képzés óraszáma: 80 óra

 A képzés témakörei:

 • A növényvédelem jogi vonatkozása.
 • A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei.
 • A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása.
 • Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése.
 • A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai.
 • A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi technológiák.

Képzés költsége:

·        tanfolyamdíj:60.000,- Ft + vizsgadíj

8 órás zöldkönyves továbbképzés (80 órás alapképzés továbbképzése)

K é p z é s e i n k e t     f o l y a m a t o s a n     i n d í t j u k.

Kihelyezett képzések: jelentkezési igény szerint az ország egész területén!


Információ:

Részletes felvilágosítás ügyfélszolgálatunkon: H-P: 800 – 1200 ; 1300 – 1600 óráig.

T.G.-Virágdekor Szakképző Iskola és Kollégium (E-000679/2014)

T.G.-Virág Nevelési, Oktatási és Szociális Intézmény Fenntartó Nonprofit Kft. (E-000734/2014)

6237 Kecel, Május 1. tér 13.

Tel: 06/78-422-910,  06/30-9676-978

2019. évben Gyümölcspálinka - gyártó tanfolyamot indítunk


T. G. - Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2018/2019-es tanév második félévébenfelvételt hirdet: 

ESTI tagozaton díjmentes ELADÓ képzésre.

Jelentkezni 16 év felettieknek, korhatártól függetlenül.

Szakképesítés megnevezése, azonosító száma: Eladó, OKJ 34 341 01

Iskolai rendszerű esti szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

Jelentkezési határidő: 2019. január 20.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 FEOR

 FEOR

 A szakképesítéssel betölthető

 5113

 

 

 

 

 

 Bolti eladó

 

 

 

 

 

 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

 Áruházi eladó

 Műszakicikk eladó

 Kultúrcikk eladó

 Ruha-, textil eladó

 Porcelán- és edényáru-eladó

 5117

   Bolti pénztáros, jegypénztáros

 Árupénztáro

A képzés eredményes elvégzését követően az OKJ-s bizonyítvány mellé EUROPASS bizonyítvány is igényelhető. 

Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, akkor keresse Intézményünket!

Bővebb információ: 30/967-6978, 78/422-910 telefonszámon kérhető

 

Várjuk jelentkezését!

 Iskolánk bármely munkanapon megtekinthető 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között.

(Javasoljuk az előzetes egyeztetést a fenti telefonszámon!)

Kecel, 2019. január 04.

                                                                  

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.