Kecel Május 1. tér 13.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Határon Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Projekt

HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev

Tisztelt Válaszadó!

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a fenti projekt keretében megvalósuló felmérés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai kezelésével kapcsolatban, az ahhoz fűződő jogaikról megfelelő részletezettségű tájékoztatást kapjanak.

***

I.             Az adatkezelő meghatározása

T.G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban Adatkezelő)

6237 Kecel, Május. 1. tér 13.

II.            A kezelt adatok köre

A kérdőívre választ adók (érintettek) e-mail címe.

III.          Az adatkezelés célja

1.    Adatkezelő a II. pontban nevezett adatokat a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolása céljából kezeli. Adatkezelő az adatokat az elszámolásokat alátámasztó dokumentumként kezeli, azokat az elszámolások során illetékes hatóság felé továbbítja.

2.    Adatkezelő a kérdőíven szereplő adatokat az érintettek előzetes hozzájárulását követően a projekt további népszerűsítése, valamint a projekt keretében induló képzésekre való toborzás céljából kívánja felhasználni.

IV.          Az adatkezelés jogalapja

A III. pont 1. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

A III. pont 2. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

V.           Az adatok címzettje

Adatkezelőnek a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint Adatkezelő által a projekt végrehajtásába bevont adatfeldolgozók.

VI.          Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a kérdőív Adatkezelő általi kézhezvételétől a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt fenntartási idejének végéig tart.

VII.        Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 •  ha kezelése jogellenes
 •  az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 •  az érintett kéri
 •  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 •  ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 •  T.G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6237 Kecel, Május. 1. tér 13. tgvirag@gmail.com, + 36/78 – 422 – 910
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu
 •  Kecskeméti Törvényszék: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7. 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Határon Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Projekt

Nyitókonferenciája

HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev

Tisztelt Résztvevő!

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a fenti projekt keretében megvalósuló rendezvények adatkezelésével kapcsolatban személyes adataik kezeléséről, az ahhoz fűződő jogaikról megfelelő részletezettségű tájékoztatást kapjanak.

***

I.           Az adatkezelő meghatározása

T.G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (a továbbiakban Adatkezelő)

6237 Kecel, Május. 1. tér 13.

II.         A kezelt adatok köre

A rendezvényen résztvevők (érintettek) neve, e-mail címe, valamint fényképeken és videó felvételeken szereplő arcképmása

III.      Az adatkezelés célja

1.   Adatkezelő a II. pontban nevezett adatokat a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolása céljából kezeli. Adatkezelő az adatokat az elszámolásokat alátámasztó dokumentumként kezeli, azokat az elszámolások során illetékes hatóság felé továbbítja. 

2.   Adatkezelő a jelenléti íven szereplő adatokat (név, e-mailcím) a résztvevők előzetes hozzájárulását követően a projekt további népszerűsítése, valamint a projekt keretében induló képzésekre való toborzás céljából kívánja felhasználni.

IV.       Az adatkezelés jogalapja

A III. pont 1. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

A III. pont 2. alpontjában foglaltak esetén: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 6. cikk. (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

V.          Az adatok címzettje

Adatkezelőnek a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint Adatkezelő által a projekt végrehajtásába bevont adatfeldolgozók.

VI.       Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a rendezvényre történő regisztrációtól a HUSRB/1602/41/0167 C-AGRO-Dev projekt fenntartási idejének végéig tart.

VII.     Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-15 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, Adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az érintett kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

Adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 •  ha kezelése jogellenes
 •  az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 •  az érintett kéri
 •  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 •  ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 •  T.G. Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6237 Kecel, Május. 1. tér 13. tgvirag@gmail.com, + 36/78 – 422 – 910
 •  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu
 •  Kecskeméti Törvényszék: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a T.G. - Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.